14/04

Dlaczego właśnie teraz warto wnieść pozew przeciwko bankowi?

Nie ma wątpliwości, że panująca epidemia i związane z nią zamrożenie gospodarki negatywnie odbije się na budżecie domowym tysięcy Polaków. W szczególnej sytuacji są osoby posiadające tzw. „kredyt frankowy”. Liczba wszystkich kredytów posiadanych przez frankowiczów w Polsce wynosi  1,66 mln, co stanowi 6 proc. spośród 27,69 mln kredytów obsługiwanych przez...

18/08

Zmiany w udzielaniu kredytów hipotecznych

Banki będą mogły ustanawiać hipotekę na nieruchomości rolnej w wysokości przekraczającej wartość działki Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece. Na podstawie uchwalonej przez Sejm 6 lipca br. ustawy, podpisanej przez prezydenta 30 lipca usuwa się przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości...