18/08

Zmiany w udzielaniu kredytów hipotecznych

Banki będą mogły ustanawiać hipotekę na nieruchomości rolnej w wysokości przekraczającej wartość działki Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece. Na podstawie uchwalonej przez Sejm 6 lipca br. ustawy, podpisanej przez prezydenta 30 lipca usuwa się przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości...