08/09

Wirtualna egzekucja stała się faktem

Od 8 września 2016 r. będą możliwe e- egzekucje oraz zajęcie rachunków bankowych przez internet. Obecnie komornik zamiast wysyłać do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji może dokonać tego sam. Co więcej wchodzą w życie zmiany, dotyczące e – licytacji ruchomości. Sprzedaż w drodze licytacji...

26/08

Zmiany w programie 500+

W dniu 26 lipca 2016 r. została podpisana ustawa z dnia 10 czerwca o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem jest regulacja zagadnień związanych z świadczeniem wychowawczym oraz dodatkiem w wysokości świadczenia wychowawczego. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016...