Wirtualna egzekucja stała się faktem

Od 8 września 2016 r. będą możliwe e- egzekucje oraz zajęcie rachunków bankowych przez internet.

Obecnie komornik zamiast wysyłać do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji może dokonać tego sam.

Co więcej wchodzą w życie zmiany, dotyczące e – licytacji ruchomości. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie możliwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Kolejna zmiana dotyczy zajęć rachunków bankowych,  których komornik będzie mógł dokonywać przez Internet. Pozwoli to na szybszą komunikację komornika z bankiem. Jednakże komornik co miesiąc będzie musiał pozostawić na rachunku przynajmniej równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Powyższe zmiany na pewno ucieszą wierzycieli, którzy teoretycznie mogą liczyć na znaczne przyspieszenie postępowania egzekucyjnego. Jednak wchodzące w życie prawo – znacznie pogarszające sytuację – dłużnika może skutkować zwiększoną liczbą wnoszonych do sądów i organów egzekucyjnych skarg i wniosków  co w efekcie może przynieść odwrotny od zakładanego przez ustawodawcę skutek.